Близо 8000 деца са пожелали да посещават училище за първи път в резултат на усилията на експерти от институциите, работещи по механизма за обхват и задържане в образователната система. Това съобщават от образователното министерство след провело се по-рано през деня в сряда заседание на Координационното звено в Министерския съвет.

По думите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на територията на страната вече са сформирани и постоянно действащи общо 1239 екипа с общо 10 030 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители и медиатори. „Усилията на училищата са концентрирани в ежедневната работа с децата и задържането им в клас. Работим усилено по обща информационна платформа заедно с Агенцията за социално подпомагане. Сключено е споразумение с МВР, ГИТ и НАП за обмен на информация, предстои и с Агенция по заетостта. Общо 252 общини са регистрирани в системата“, посочи Вълчев.

В нея вече са вкарани и данни за децата от неделните училища, европейските и чуждестранните училища у нас. От 159 296 деца и ученици към началото на тази учебна година,  за 87 197 е установено, че са извън страната.

Вицепремиерът Томислав Дончев акцентира, че за пръв път от шест години делът на преждевременно напусналите образователната система намалява от 13,8% на 12,7%.
Той посочи, че има 7 души на 19-годишна възраст, които са поискали да учат за първи път. "Основната причина деца да не са в клас е нежелание и този проблем трябва да бъде посрещнат челно”, каза Дончев и допълни, че наред с оперативните действия трябва да се решат стратегически задачи – да се провери дали размерът на глобите е достатъчно респектиращ и дали санкциите се налагат регулярно. Според него трябва да се направи и ревизия на издаваните медицински извинителни бележки.

Заради натрупани повече от пет отсъствия за периода септември 2017 г. – януари 2018 г. са спрени 55 135 месечни помощи за деца в размер на 2 214 113 лв. Парите са предоставени на бюджетите на училищата, като с тях може да се организират приобщаващо образование, допълнителни занимания по български език и др. Предстои да бъдат  възстановени към училища и детски градини още 2 037 560 лв., които съставляват 48 912 помощи за периода февруари – юни 2018 г. Към момента се обработват данните за отсъствията на децата и учениците за първите два месеца на учебната 2018-2019 година.

От началото на учебната година екипите по механизма успяха да върнат обратно в клас 9100 ученици, основно на възраст между 9 и 15 години. От повторно отпадналите миналата година 2100 деца, за 426 за направен пореден опит да бъдат интегрирани в училище.

Интересен факт е доброволното записване на близо 8000 деца и ученици, които са поискали да посещават училище или детска градина за първи път. Най-голям е броят им във възрастовата група 6 – 7 години, като това са деца от уязвими групи, които до момента са отказвали да учат. Останалите почти 2000 ученици, които са записани за първи път на училище са родени между 1999 г. и 2011 г. 

На семействата, чиито деца не посещават училище, са били издадени 234 акта за административно нарушение. Най-много са били в Стара Загора и Сливен – 104 и 103, а най-малко в Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Монтана, Търговище и Хасково – по един.

В работата си екипите по обхват най-често срещат трудности заради миграцията в страната и в чужбина, липсата на документи като актове за раждане, липса на законни настойници, ранни бракове и майчинство, както и ниска административна грамотност на част от родителите - коя институция каква помощ или подкрепа и при какви условия може да се предостави на детето или на семейството.

През юни съвместно с УНИЦЕФ бяха обучени експерти от Регионалните управления на образованието за работа с деца и ученици от уязвими групи и с техните родители. Бяха създадени координационни центрове за изпълнение на механизма, които се председателстват от областните управители. Заедно с Агенцията за социално подпомагане бяха разработени указания за предоставяне на семейни помощи в натура по предложение на директора на детската градина или училището. Бяха проведени и разговори с представители от Главна инспекция по труда за обсъждане на съвместни мерки срещу незаконната трудова заетост на непълнолетни и малолетни деца. През този месец предстоят разговори за обсъждане на съвместен проект между България и Германия за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, чиито родители заминават в чужбина.