/ Община Горна Оряховица

Среща за избор на оператори на електрически велосипеди и зарядни станции ще се проведе на 7 март (четвъртък) от 12.00 ч. в Младежкия дом в Горна Оряховица. Срещата е в рамките на проект „Мрежа за електрически велосипеди“, финансиран по Програма Интеррег V-А Румъния-България и се организира от Агенцията за регионално развитие и Бизнес център-Видин.

Започнаха поетапни ремонти пътната настилка в Горна Оряховица

На събитието е предвидено да участват представители на заинтересовани страни от Горна Оряховица, туристически информационни центрове, велоклубове, хотели, туристически агенции и туроператори, медии. Програмата на срещата предвижда представяне на проекта „Мрежа за електрически велосипеди“ и сайт www.danube-ebike.net.

Дни на отворени врати инициира фирмата, ангажирана с обработване на безстопанствените кучета в Горна Оряховица

Участниците в събитието ще бъдат запознати с методологията за избор на оператори, ще бъде представен и договорът между бенефициента и оператора за отдаване на електрически велосипеди под наем.