Национален експортен портал представиха в Областна администрация
Национален експортен портал представиха в Областна администрация / sxc.hu

Национален експортен портал, чрез който българските фирми да представят своите продукти и да се свързват с чуждестранни партньори бе представен днес в Областна администрация. Презентацията направиха експертите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Владимир Минев и Румяна Ненкова. На информационната среща присъстваха представители на фирми от великотърновска област и браншови организации и експерти от общините, които подготвят проекти по оперативните програми.

Областният управител доц. Пенчо Пенчев откри форума и припомни, че до 1999 г. в България е липсвал закон за развитието на малките и средни предприятия като структурни единици.

„Стимулирането на експортноориентираните фирми е от водещо значение за развитието на българската икономика", подчерта още доц. Пенчев. Националният експортен портал е с интернет адрес: www.export.government.bg и съдържа подробна информация за фирми и компании, чието производство е за износ.

Регистрацията и ползването на портала са безплатни за фирмите. Компаниите от България имат възможност да предложат своите контакти и да презентират продукция пред потенциални партньори, инвеститори, доставчици или дистрибутори. За периода от 16 септември 2011 до 8 март 2012 г. регистрираните потребители са близо 1500, като посещенията на портала надхвърлят 12 000, а разгледаните страници - 73 000.