470 кг от декар е средният добив на пшеница в областта
470 кг от декар е средният добив на пшеница в областта / Дарик нюз, архив

Приключи жътвата на есенните култури в Област В. Търново, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие и гори". От засетите с пшеница 692 069 декара са ожънати 324 944 тона, като средния добив от декар е 470 килограма.

Средният добив от площите, засети с ечемик, е 416 килограма. От ожънати 105 403 декара са изкарани 43 905 тона. Добивите са добри и по-високи от миналата година. Жътвата на пролетните култури ще започне в края на август. Засети са 491 683 декара със слънчоглед и 320 275 декара с царевица.

Междувременно Министерският съвет реши да предостави допълнителни средства от ДФ „Земеделие" в размер на 12 млн.лв. по бюджета на земеделското министерство за 2013 г. Парите са предвидени за програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните; осигуряване на техническа подкрепа за провеждане на кампания 2013г.; подаване на заявления и подпомагане на земеделските стопани от областните дирекции; разплащане на задълженията на Селскостопанска академия; разплащане на дейности, свързани с цифровата ортофото карта на България.

Днес земеделският министър Димитър Греков ще има важна среща с премиера относно възможностите за по- ранно разплащане на средствата, които са по системата за единно плащане на площ. „Досега винаги те са се плащали през следващата година, но помощта в земеделието, ако не се даде навреме, е безсмислена. Ще настоявам поне 20% от полагащите се средства да бъдат дадени през тази година на всички земеделски производители", каза министърът на земеделието и храните.

Той обяви, че жътвената кампания в повечето райони на страната почти приключва, като около 96% от пшеницата е прибрана. „За първи път от осем години имаме най- високите добиви в страната. Те възлизат на около 4,7 млн. тона зърно", подчерта министърът. Той отбеляза, че по качествени показатели реколтата също е добра, като 65,41% от ожънатата пшеница от новата реколта е много високи хлебопекарни качества. Министърът каза още, че са произведени 328 000 т. рапица, увеличава се добивът на ръжта - 13 238 т., очаква се и силна реколта от царевица и слънчоглед. „Кампания 2013г. е с изпреварващ темп спрямо предходната 2012г.", добави министърът. По думите му по- високите добиви през настоящата кампания се дължат на приложената добра агротехника, на екологичните условия, както и на използването на прогресивни български сортове. Според Греков суровината, която се изнася, не е най- ефективният начин за печалба. Той обясни, че част от тази суровина задължително трябва да се включва в други сектори като животновъдство и в производството на храни.