/ Дарик Варна, архив
Общинските съветници от ПК „Наука и образование“ утвърдиха номинациите за награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование и в системата на предучилищното и училищното образование.

Предложеният от експертната комисия списък с 18 ученици, учители и колективи беше съкратен на 9. При номинациите в областта на науката и висшето образование нямаше промени и те бяха гласувани с пълно мнозинство.

Предстои Общинският съвет да вземе окончателното решение за тазгодишните носители на награда „Варна“. По традицията отличията ще бъдат връчени в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май, от кмета на града и от председателя на местния парламент.

Ето кои са номинирани за награда „Варна“ 2018 г. в системата на предучилищното и училищното образование:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Илиян Калинов Кънчев – ученик от ХII „д“ клас в III ПМГ „Академик Методий Попов“. Проявява активен интерес към природните науки. Участва целенасочено във всички състезания по биология и химия.

Има постигнати отлични резултати на 43-та национална олимпиада по биология и здравно образование, в резултат на което е включен в националния отбор на България за участие в международна олимпиада по биология.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Стефчо Димитров Христов – ученик от IХ клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, национален състезател по вдигане на тежести.

На Европейското първенство за кадети до 15 години в Прищина, Косово, 2017г., в категория 85 кг. е извоювал следните отличия:

двубой – IV място,
изтласкване – IV място,
изхвърляне – II място 
ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование 

Валентина Господинова Александрова – старши учител в ДГ № 34 „Лястовичка“. Учител с дългогодишен професионален опит, която приема работата си като отговорност, предизвикателство и мисия да подпомага свободната изява и личностното израстване на децата. Доказателство за това са множеството интересни инициативи и проекти, които разработва и реализира с децата. Ползва се с доверието и признанието на педагогическата и родителската общност.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Няма номинации.

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Севдалина Недева Атанасова – старши учител в ОУ „Св. Св Кирил и Методий“. Учител с дългогодишен професионален стаж. Ръководените от нея паралелки са пример за целенасочения стремеж училището да бъде еталон за съвременна образователна среда и толерантни взаимоотношения. Работата й на педагог утвърждава граждански и патриотични ценности у подрастващото поколение. Професионалната й отдаденост се ползва с признанието и обичта на ученици и родители.

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование

Елена Труфчева Димитрова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“. Цялостната й дейност като учител показва високия й професионализъм при работа с учениците в класни и извънкласни дейности. Възпитаниците й се представят отлично и са спечелили голям брой златни, сребърни и бронзови медали от национални и международни състезания по информатика.

VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Тодор Методиев Тодоров – старши учител по хореография в СУ „Елин Пелин“. Учител с много добра научна, методическа и педагогическа подготовка. Ръководител е на художествено-творческия танцов състав на СУ „Елин Пелин“. Учениците му са спечелили многобройни отличия от международни и национални конкурси. 

VIII. “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

ДГ № 31 „Крилатко“ с директор Елена Янкова Ташева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и инициативност. Прилага оригинални и нестандартни образователни стратегии.

Взаимодейства си активно с неправителствени организации, което е залог за устойчиво развитие, гражданска позиция и просперитет. Екипът притежава сертификати, грамоти и награди от различни конкурси, състезания и фестивали.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основното училищно образование и обслужващите звена

ОУ „Цар Симеон I“ с директор Стоянка Иванова Велянова. Педагогическият екип е с утвърден висок професионализъм и обществен авторитет, които се дължат на иновативното обучение и високите резултати в учебната и извънкласна дейност. Стремежът за постигане на високи резултати в образователно – възпитателния процес, съчетан с амбициозност и упоритост на целия колектив, са причината за множеството високи постижения на ученици и учители в олимпиади, състезания и конкурси. Доказателство за това са многобройните спечелени отличия. 

Х. „Колектив на годината” в областта на средното училищно образование и обслужващите звена

IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с директор Веселина Йорданова Тотева. 60 години история и признание! Безспорен атестат за професионализма на педагогическия екип са блестящите резултати на възпитаниците на гимназията от участия в редица международни, национални конкурси и олимпиади. Заслужена гордост и признание е персоналната награда на директора, удостоен с указ на Президента на Франция със званието „Кавалер на националния орден за заслуги“.  

Номинациите в сферата на науката и висшето образование са:

I.  ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. Виолетка Горанова Тачева, д.ф. – за научно-творчески постижения, преподавателска дейност в областта на езикознанието и общия й принос в утвърждаването на град Варна като международен езиков център Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът на Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител д-р Калин Колев Михов – за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в ортопедията във Варна Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Няма номинации.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Валентина Русева Тодорова – за научно постижение по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP) Предложение от Института по океанология към Българска академия на науките

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р Росен Николаев Николаев – за монографията му „Оптимизиране планирането на производствено–транспортни дейности на предприятието с относителни критерии“ Предложение от Икономически университет – Варна

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител капитан II ранг проф. д-р Мирослав Йорданов Цветков – за изпълнението на научния проект „Информационна система за екологичен мониторинг на морските пространства на Република България“ Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров – за забележителни, научни и педагогически постижения в областта на електротехниката, електроенергетиката и електрообзавеждането на корабите Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев – декан на Архитектурен факултет  на  ВСУ „Черноризец Храбър” – за проект Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ съвместно с Община Варна Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“