/ Дарик Варна, архив
Общо седем личности и колективи са номинирани за награда „Варна“ за 2018 г. в сферата на науката и висшето образование. На свое заседание експертната комисия за присъждане на отличието обяви три номинации за индивидуални награди и четири за колективни. 

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. Виолетка Горанова Тачева, д.ф. - за научно-творчески постижения, преподавателска дейност в областта на езикознанието и общия й принос в утвърждаването на град Варна като международен езиков център. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
      
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът на Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна с ръководител д-р Калин Колев Михов - за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в ортопедията във Варна“. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Няма номинации.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Валентина Русева Тодорова – за научно постижение по проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). Предложение от Института по океанология към Българска академия на науките.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Росен Николаев Николаев - за монографията му „Оптимизиране планирането на производствено–транспортни дейности на предприятието с относителни критерии“. Предложение от Икономически университет – Варна.

 КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител капитан II ранг проф. д-р Мирослав Йорданов Цветков - за научния проект „Информационна система за екологичен мониторинг на морските пространства на Република България“. Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров – за забележителни, научни и педагогически постижения в областта на електротехниката, електроенергетиката и електрообзавеждането на корабите. Предложение от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев – декан на Архитектурен факултет  на  ВСУ „Черноризец Храбър” - за проект Студентска лаборатория „Варна - град за хората“ съвместно с Община Варна. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

Номинациите предстои да бъдат гласувани от членовете на ПК „Наука и образование“. Окончателното решение за тазгодишните носители на отличието ще бъде взето от Общинския съвет.