Съдят експерт, измамил варненци с жилища на зелено
Съдят експерт, измамил варненци с жилища на зелено / netinfo

Наказателно дело за измама в големи размери тръгва във Варненския районен съд. Подсъдим е 59-годишният Стефан Стоянов. Потърпевши от деянието са девет граждани, ощетени с различни суми по вноски за закупуване на жилища “на зелено”. Според обвинителния акт Стоянов е измамил гражданите, че притежава учредено право на строеж върху парцел в кв. “Възраждане” и подготвя необходимите документи за построяване на жилищна сграда в имота. Така в периода февруари - май 2008 г. той причинил имотна вреда на потърпевшите в размер на общо 131 000 лв.

Стоянов бил нает като експерт стопанска дейност във фирма, занимаваща се със строителство на сгради и продажба на построените обекти. Той имал право да представлява фирмата пред компетентни държавни и общински органи, както и да сключва договори с физически и юридически лица във връзка със строителната дейност на дружеството. Според обвинителния акт, въпреки наличието на подписана декларация от Стоянов да информира писмено работодателя си за всеки сключен договор, подсъдимият не уведомил  никого и не превел суми от сключените сделки с потърпевшите граждани по сметката на дружеството.

По отношение на Стоянов е повдигнато и второ обвинение за документно престъпление. Той ще отговаря пред съда и затова, че в периода февруари - май 2008 г. съзнателно се е ползвал от фалшив официален документ - разрешение за строеж с посочен издател главният архитект на район “Младост”. За самото съставяне на документа на подсъдимия няма да бъде търсена наказателна отговорност.