/ iStock/Getty Images
Специализираната очна болница за активно лечение във Варна да стане част от Медицинския университет, решиха на своето заседание общинските съветници в крайморския град. Дяловете от капитала на лечебното заведение ще бъдат прехвърлени на университета безвъзмездно.

Болницата премина под управлението на висшето училище през 2019 година, но остана общинска собственост. След това тя бе стабилизирана, вече няма загуби и е в добро финансово състояние. Проблем остава състоянието на материална база.

Ръководството на университета изрази готовност да обнови сградата на болницата, но за да бъдат инвестициите законосъобразни, висшето училище трябва да е притежател на дружествените дялове.

Съветниците решиха още капиталът на болницата да бъде увеличен с близо 450 000 лева.

Средствата всъщност са стойността на целева субсидия за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, натрупани към октомври 2019 г.
БТА