Служителите от ликвидираните общински фирми запазват работата си?
Служителите от ликвидираните общински фирми запазват работата си? / Дарик Варна, архив

Работниците от общинските фирми, обявени в ликвидация, да бъдат преназначавани в дублиращите ги общински предприятия, предложи пред съветниците от комисията по собственост и стопанство Миглен Тодоров от Атака. Общинарите решиха работната група, създадена да провери дейността на „Паркинги и гаражи”, да инспектира и всички общински фирми в ликвидация, които имат загуби.

На минус е „Дезинфекционна станция”, която е на загуба с 40 хил. лв. Задълженията към кредитори на „Жилфонд” са 111 991 лв. Сумата е голяма, тъй като касае и стари периоди, обясни ликвидаторът на дружеството Цанко Цветанов. Задълженията към фирмата са в размер на 17 805 лв, но 5 хиляди от тях са несъбираеми, смята той.
За да бъдат удовлетворени кредиторите, дружеството може да продаде активите си, или пък сумата да се покрие от общинския бюджет, обясни Цветанов.

Редно е дълготрайните материални активи на фирмата да се актуализират, тъй като са на неадекватно занижени цени, решиха още съветниците. Те останаха впечатлени от заплатата на служител на дружеството, който всеки месец се разписвал срещу 1470 лв. Става дума за директор на дирекция, поясни Цветанов.

„Общинска охранителна фирма” е вършила добре своята дейност, успявала е да се издържа и дори е печелила, разкри ликвидаторът на дружеството Лъчезар Бажлеков. То няма пасиви.

Към 24-ти септември миналата година „Стопанска и спомагателна дейност” притежава 575 хил. лв., отчете ликвидаторът на фирмата. За 2012-та тя е изплатила дивидент на общината в размер на 130 хил. лв. Общо задълженията на дружеството са 197 хил. лв.