/ iStock/Getty Images
39-годишен бивш председател на земеделска кооперация в село Езерово е предаден на съд за длъжностно присвояване на 141 389,32 лева.

Съгласно устава, цялото имущество на кооперацията  било поверено на председателя, за да го пази и управлява. За полагания от него труд обвиняемият получавал основно трудово възнаграждение.

Въпреки че нямал право да извършва извънреден труд без знанието и разрешението на управителния съвет или общото събрание, за периода, когато изпълнявал длъжността председател, неправомерно сам определял и начислявал към основното си възнаграждение, допълнително за положен извънреден труд.

През годините допълнително определените суми месечно били различни, като най-ниската била 197,16 лева, а най-високата - 4569,79 лева.

Общата им стойност възлизала на 141 389,32 лева.

През април 2019 г. обвиняемият бил освободен от длъжността председател, а за извършените от него неправомерни действия бил подаден сигнал до прокуратурата.

Предстои делото срещу бившия председател на земеделската кооперация в с. Езерово да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд.
 
Районна прокуратура Варна