/ IStock
Софийска градска прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу 36-годишния А.Х. за извършено от него престъпление.

През 2013 г. обвиняемият А.Х. сключил договор за търговско представителство с дружеството „А.Б.“ ЕООД, със седалище в гр. София. Основната му дейност била информационни технологии и телекомуникации. Съгласно договора, за осъщественото сътрудничество обвиняемият имал право на възнаграждение. Поради пребиваването на управителя на фирмата – Т.Х., предимно в чужбина, той упълномощил А.Х. да извършва от името и за сметка на „А.Б.“ ЕООД редица действия.

Същите били подробно посочени в безсрочно пълномощно, заверено в посолството на България в Грузия. След промяна на правната форма и името на дружеството, Т.Х. упълномощил А.Х. с допълнително пълномощно.

На практика дейността на дружеството фактически се ръководела и се извършвала от обвиняемия. Той поддържал комуникация със служителите, със счетоводството и с контрагентите на фирмата. Именно делегираните му права от законния управител го характеризират като длъжностно лице по смисъла на закона.

В работата си обвиняемият А.Х. се ползвал с доверието на Т.Х., който му осигурил достъп до всички банкови сметки на фирмата. Възползвайки се от това, както и от честите отсъствия на управителя на дружеството извън страната, обвиняемият взел решение да се облагодетелства неправомерно с парични средства, собственост на фирмата. Липсата на постоянен контрол на паричните преводи, които нареждал чрез дебитни карти, по банков път и плащания в брой с пари на дружеството, му дали възможност неправомерно да се разпореди с крупна парична сума.

В периода от 13.06.2013 до 31.03.2017 г. А.Х. осъществил 902 трансакции, като присвоил 4 529 920,58 лева. Въпросната сума била присвоена от него чрез извършване на множество разходи, несвързани с дейността на дружеството.

Злоупотребите били установени от собственика на фирмата Т.Х. след телефонно обаждане от служител в банка, обслужващата дружеството, за извършени голям брой плащания от сметката на ЕООД.

Цялостното поведение на обвиняемия довело до неблагоприятни последици за дружеството, което претърпяло сериозна финансова нестабилност.

Предстои делото да продължи в съда.