/ ThinkStock/Getty Images
Правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Той се намира на ул. „Климент Охридски” в Омуртаг и представлява едноетажна сграда със застроена площ 75 кв. м.

Имотът е в управление на областния управител на Търговище, съгласно Закона за държавната собственост. Поради отпаднала необходимост правителството отне от Агенция „Пътна инфраструктура” правото на управление върху имоти - публична държавна собственост, представляващи четири терена, заедно с построените в тях сгради, и обяви три от имотите за частна държавна собственост.

Те се намират в село Дебелт, община Средец, област Бургас, село Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варна и село Рояк, община Дългопол, област Варна. Имотите ще преминат в управление на областните управители на област Бургас и област Варна.