/ Дарик Варна, архив
Продължителността на проекта е 30 месеца

Проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна е на стойност 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 1,4 млн. лв. осигурени от Фонд за градско развитие – Север.

За изпълнението на проекта между Община Варна, Министерство на културата и ТМПЦ - Варна бе сключено споразумение за партньорство. В края на м.г. Община Варна получи одобрение от междинното звено, предстои да бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и договор за финансиране с „Регионален фонд за градско развитие“.

Целта е филиалът да разполага с обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и др. Ще бъде подменена сценичната механизация на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет.

Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане  на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания.

Продължителността на проекта е 30 месеца. Процедури за избор на изпълнител в момента вървят и за друга сграда – на ОД на МВР – Варна, уточни кметът.