Лекуват онкоболни по супермодерна технология
Лекуват онкоболни по супермодерна технология / netinfo

Пациенти с онкохематологични заболявания ще имат шанса да се лекуват безплатно с помощта на модерна технология за алотрансплантация и автотрансплантация. Методът се разработва от Медицинския университет и МБАЛ "Св. Марина" в сътрудничество с водещи специалисти от Израел и Норвегия. Лечението включва и радиотерапия, от която се нуждаят между 50 - 70 процента от онкоболните.

В момента петима пациенти се подготвят за автотрансплантация, при която се извличат периферни клетки от организма на болния, замразяват се дълбоко докато той преминава през необходимите процедури, и се връщат обратно, когато е настъпил подходящият момент.

Има тежки случаи, в които собствените клетки не могат да се справят, и тогава се налага да се вземе чужд биологичен материал. Прави се така наречената алотрансплантация, при която се ползват донорски клетки, обясни проф. д-р Христина Групчева - зам.-ректор "Иновации и транслационна медицина" в Медицинския университет във Варна.

Процесът и при двата вида трансплантации е сложен. Има определен процент стволови клетки, под прага на който не бива да се прави подобна интервенция. Затова е необходимо стриктно спазване на методите, за да не се стига до негативни резултати.

Двата модела на трансплантации се прилагат само за онкохематологични заболявания, но не могат да влияят върху солидни тумори, предупредиха лекарите.

Легловата база в Центъра по костно-мозъчна трансплантация в Терапията е специфична, което налага през него да минават ограничен брой пациенти, посочи проф. Групчева. Месечно болните са между 5 и 10, с тенденция броят им да се увеличава. В центъра работят трима онкохематолози, а в лабораторията - двама специалисти. Очаква се към тях да се присъединят още толкова.

От откриването на двата линейни ускорителя до момента през тях са преминали 50 - 60 пациенти. В МБАЛ "Св. Марина" листа на чакащи няма.