Света Марина Варна
Света Марина Варна / Университетска болница „Света Марина“ - Варна

Изписани са 3-ма пациента с доказано COVID-19 инфекция, протекла грипоподобно, от ифенкциозната клиника в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

Пациентите са в добро общо състояние, клинично здрави, с нормални лабораторни показатели и с двукратни отрицателни вирусологични резултати.

Дадени са им необходимите указания за амбулаторно проследяване, съгласно инструкциите, и са поставени в 28 дневна задължителна домашна изолация.

В инфекциозната клиника в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна са настанени още 5 пациента с доказана COVID-19 инфекция, които се проследяват динамично и се лекуват съобразно лечебния алгоритъм.