Започва реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на "Самара-1“

/ ВИК-Сливен
Първата копка на първия етап от проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора ще бъде направена на 23 май от 12:00 часа. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Грома холд“ ЕООД.
 
До месец завършват ремонта на пешеходната зона

Близо 2 млн. и 400 хил. лева е финансирането по програма ПУДООС, а собствените средства на Община Стара Загора по рехабилитацията на ВиК мрежата са в размер на над 64 хил. лева. 
 
Общата дължина на предвидената за изграждане канализационна мрежа е 2124.09 м. Тя ще се изпълнява до голяма степен в трасето на съществуваща канализация в експлоатация.

За месец затварят за ремонт централен участък

Предвижда се изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъждопреливник и отливен канал, който се зауства в река Бедечка.
 
Общата дължина на предвидената за изграждане водоснабдителна мрежа е 1119.50 м, с надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.