/ / iStock/Getty Images
Новосформираната работна група, която трябва да набележи мерки срещу пътния травматизъм в Стара Загора, проведе първо заседание.

Определените участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия от ОДМВР- Стара Загора и местата, за които са постъпили сигнали за нарушаване на правилата за движение по пътищата на Горещия телефон на Общината, ще бъдат представени на Европейския център за транспортни политики за обследване и за извършване на целенасочени инспекции по пътна безопасност.

Te ще изготвят оценка на участъците с повишен риск от настъпване на пътен травматизъм, както и ще предложат решения за подобряване условията за безопасно движение по пътищата на територията на град Стара Загора и осъществяване на превенция срещу случаи на пътен травматизъм.  От Европейския център ще направят анализ на  определените участъци със завишена пътно-транспортна аварийност, които са причини за настъпване на пътен травматизъм на територията на града и ще представят подробен доклад.

Експертите от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” ще предоставят доклад с конкретни препоръки за повишаване не безопасността на територията на общината.

Обсъдени бяха и вариантите за изграждане на средства за ограничаване на скоростта, съобразно изискванията на нормативната уредба.

Предложено беше с цел повишаване на пътната безопасност и качеството на живот да се обсъдят участъците, където да бъдат обособени зони с ограничение на скоростта до 30 км/час или т.нар.„Зона 30“. Това е инструмент за управление и успокояване на трафика, намаляване на инцидентите и тежестта на последствията от тях.

Вижте кадри от тежката катастрофа в Стара Загора (ВИДЕО)

По време на заседанието експертите изразиха мнение, че мигащият зелен сигнал на светофарните уредби е необходимо да бъде премахнат, тъй като, по думите им, ефектът върху водачите на моторни превозни средства е отрицателен.

Община Стара Загора ще предприеме целенасочени действия за осветеност на пешеходните пътеки. От звено „Градска мобилност“ ще засилят наблюдението си върху камерите. Видеозаписите на всички водачи, които не спазват правилата за движение, ще бъдат предоставяни на компетентните органи за предприемане на действия по установяването и санкционирането им.
 
община Стара Загора