сграда строеж
сграда строеж / pronewsdobrich.bg
Разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 145 жилища са издадени през последните четири месеца на миналата година в Старозагорска област. Спрямо предходното тримесечие те намаляват с 26.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 34.2%, информират от ТСБ-Югоизток.
 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8.7%, жилищата в тях - със 76.5%, а разгънатата им застроена площ -със 75.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.7%, а общата им застроена площ - с 23.8%.
 
През отчетения период в Старозагорско е започнал строежът на 53 жилищни сгради със 172 жилища и на 58 други сгради. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 8.6%, жилищата в тях - с 34.6.
 
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 1.9%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват.