/ iStock/Getty Images
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. е 8, с 20 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по-малко, или с 27.3%, като жилищата в тях намаляват с 15, или с 42.9%, съобщават от Териториално статистическо бюро-Югоизток.

Строят 58 жилищни сгради с 263 жилища в тях в Старозагорско

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г., със стоманобетонна конструкция са 87.5% и с тухлена - 12.5%.

Започнало е строителство на 75 нови жилищни сгради в Старозагорско

От всички новопостроени жилища 35.0% са с две стаи, 35.0% - с три стаи и 30.0% - с четири стаи.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 134 сгради с 603 жилища, Пловдив - 77 сгради с 217 жилища в тях, Бургас и София - 76 сгради, съответно със 764 и 102 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 г. е 1 782 кв.м, което е с 56.7% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ намалява с 58.7% и достига 1 365 кв. метра.

Строят 72 нови жилищни сгради с 565 жилища в тях в Стара Загора

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 117.5 кв.м през третото тримесечие на 2018 г. на 89.1 кв.м през същото тримесечие на 2019 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 191.4 кв. м, и Габрово - 190.8 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 46.0 кв. м, и Разград - 71.9 кв. метра.