/ Мини „Марица-изток”
Пред отговорните държавни институции отново е поставен въпросът за подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД, за следващите пет години – производствена и финансова, със запазен ръст на заплащането на труда, гарантирана от принципала. КНСБ иска ясен и гарантиран ресурс за региона, в съответствие с финансовата обезпеченост с европейски средства за регионите в преход.

КНСБ и КТ “Подкрепа“ ще поискат среща с консултанта, който предстои да бъде избран, за подготовката на националния план за регионите в преход.

Това стана ясно на среща между лидера на КНСБ Пламен Димитров, екип от националното ръководство, председателя на Федерацията на независимия синдикат на миньорите Валентин Вълчев, регионалните лидери на КНСБ в Стара Загора и Раднево.

Лидерът на организацията подчерта основните положителни резултати от синдикалните действия през 2020 година: прилагането по инициатива и с директната намеса на КНСБ на мярката 60/40 за подпомагане на българската икономика в условията на COVID-19, вливането на средства от цената на емисиите във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Основен акцент е новият Колективен трудов договор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, чието реализиране и отстояване и за в бъдеще, е основна цел подчертаха синдикалисти. Те  посочиха, че е необходимо да бъде запазено дружеството като еталон за страната в колективното трудово договаряне и социалния диалог.

По инициатива на КНСБ първият в България Институт за устойчиво развитие ще бъде създаден в Тракийския университет, припомни лидерът на синдиката Пламен Димитров. В него ще работят както учени от Тракийския университет, така и българи, които от години работят в Изследователския институт на Европейската комисия. Създаването и дейността на института ще се финансира от три европейски фонда.

Подобни институти работят успешно на територията на Германия и опитът и експертизата им ще бъдат използвани и при създаване на българския институт.