насилие над жени
насилие над жени / iStock/Getty Images
Кризисен център “Самарянска къща” ще отбележи с дарителска вечер рождения си ден. На  22 януари в ресторант “Сан Суси” приятели, партньори, симпатизанти, специалисти, и хора, успели да продължат живота си, без насилие, ще сбъднат още една мечта за поредната жена или дете, чрез дарителство в подкрепа на каузите “Детството не бива да боли!” и “Любовта не бива да боли!”.

16 години от основаването си отбелязва днес центърът за жени и деца, претърпели насилие. За периода 729 са  клиентите, които са били настанени в него, като 420 от тях са деца – 361 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната – общо 1458 клиенти; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) – общо над 2300 пъти. 

“Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица  се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие, социално и психологическо консултиране.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. 

Активно се работи и за създаване на Ресурсен мобилен информационен център “НЕнасилие” - с “лаборатория” и “пътуваща библиотека” (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. заинтересовани страни. Дейността на РМИЦ включва създаване на едноименна физическа и онлайн “Библиотека НЕнасилие”, съдържаща ресурси, книги, изследвания, наръчници и други информационни материали (специализирана и художествена литература) за превенция и/или справяне с насилие, които да бъдат в помощ на пострадали от насилие или техни близки, студенти по психология и социална работа, доброволци и други заинтересовани. Библиотеката ще бъде на разположение всеки работен ден в централния офис на Сдружение „Самаряни”. Тя ще се превърне в целогодишен своеобразен ресурсен център за борба с насилието, като се предвижда да бъдат разработени и концепции за нейната мобилност и гостуване като “Пътуваща библиотека” на различни подходящи за целта места.

Планирано е провеждането и на изнесена “Лаборатория за НЕнасилие” на различни терени, като по този начин ще се поднови и продължи тази добра практика от предходния позитивен опит на екипа за работа с ученици в училищата по темата за насилието.