съд
съд / iStock/Getty Images
През месец май прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 57 прокурорски акта срещу 62 лица: 11 обвинителни акта срещу 16 лица,  42 споразумения за решаване на делото срещу 42 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 4 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 1 дело с прокурорски акт срещу 1 лице за престъпления срещу личността (за изнасилване), 2 дела срещу 2 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка), 14 дела срещу 19 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за обсебване; за противозаконно повреждане на чужда движима вещ), 1 дело срещу 1 лице за престъпление против стопанството (за държане/продажба на акцизни стоки без бандерол), 1 дело срещу 1 лице за престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за противозаконно пречене на орган на власт, да изпълни задълженията си), 1 дело срещу 1 лице за документни престъпления (за ползване на неистински/преправен документ), 2 дела срещу 2 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за получаване на нетрудови доходи по неморален начин).

35 са делата срещу 35 лица за общоопасни престъпления (за придобиване/държане на огнестрелни оръжия, взривни вещества или боеприпаси; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества; за нарушаване на карантини мерки).