доброволци студенти
доброволци студенти / Тракийски университет
Националното представителство на студентските съвети призовава студентите да станат доброволци в болниците и да подпомогнат работата на медиците в борбата им с коронавируса.
 
 „В напрегната и безпрецедентна ситуация като тази, ние имаме своята съществена функция в борбата с пандемията. Без значение от висшето училище и изучаваната специалност, всички ние можем да бъдем съпричастни с онези, които се борят с вируса на първа линия.
 
Можем да съдействаме в лечебни заведения и клиники като заемем ролята на болногледач, санитар или дезинфектатор. Работата съвместно с медицинския персонал от съответните лечебни звена би представлявала облекчение за редовните служители, тъй като чрез отмяна на част от техните задължения, ще се даде възможност да бъде насочен адекватен ресурс към нуждаещите се отделения.
 
Съдействието на медицинските работници, независимо от типа на оказаната помощ, е не просто проява на съпричастност, но и начин за всеки от нас да изпълни гражданския си дълг в битката със SARS-CoV-2“, е записано в призива на НПСС към българските студенти.
 
Две са условията за добороволчество- помощта да бъде напълно доброволна и да е в часови диапазон, извън този на учебните занятия по програма. Отговорността за решението за оказване на подкрепа се носи лично от студента.
 
Всеки студент, който има желание да се включи в борбата с COVID-19 като част от екипа на НПСС, може да се свърже на телефон тел.: 02 4414 990 или по e-mail: admin@npss.bg.