боклук
боклук / Маргарита Петрова, Дарик

От 1.5 на 1.7 промила да се завиши такса смет за гражданите, а за фирмите от 3.5 на 4 промила. Това ще бъде предложението на общинска администрация, което ще бъде подложено на обсъждане и гласуване от местните заседатели на декемврийската им сесия. Предварителните разчети сочат, че увеличението за старозагорци ще бъде около 13% .

То се налага основно заради повишените отчисления, които се заплащат към МОСВ. Министерството обаче няма да вдигне вноските на общините наведнъж, а в рамките на три години. По-високата такса смет е и заради нарасналата издръжка на всички дейности в сектора и ръста на минималната работна заплата през последните години.

Годишно Стара Загора генерира около 55 хиляди тона отпадъци, като около 40% от тях се сепарират, а останалите се компостират и депонират в Регионалното депо край Ракитница. Това е и причината община Стара Загора да изпълнява целите си и да заплаща 50% по-ниски отчисления към МОСВ, припомни кметът Живко Тодоров.

„Към момента няма община в страната, която да е изградила завод за отпадък, няма и инсталация за изгаряне на боклука, т.е. алтернатива в тази система нямаме. Всички искаме по-чист и зелен град, а това без да плащаме няма как да стане и затова предлагаме това увеличение. Ако то не се приеме ще влезем в огромен дефицит за такса смет”.

Кметът определи тезата за създаване на общинско предприятие по чистота като „сметки без кръчмар”, тъй като необходимият първоначален капитал е около 4-5 милиона лева-средства, които към момента не могат да бъдат отделени от местната хазна.

От общината отчитат висока събираемост на вземанията, а основният длъжник си остава УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”.