Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма
Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма / DarikNews.bg, архив
Превишение на алармения праг по показател серен диоксид в  Гълъбово е регистрирано в часовете от 12 до 14.

Отчетените концентрации са:

–  в 12:00 часа – 849.08 микрограма на куб. м.
–  в 13:00 часа – 743.00 микрограма на куб. м.
–  в 14:00 часа – 760.29 микрограма на куб. м.


РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

Наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.