Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма
Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма / DarikNews.bg, архив
Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е измерен снощи от 16 до 18 часа в Гълъбово.  Най-високи са били стойностите в 17:00 часа -1015.42 микрограма на куб. м.

РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ-а от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 12 октомври  от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в  Гълъбово е отчетена стойност по показателя от 471.25 микрограма на куб. м.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.