Обучават младежи за агробизнес лидери в Стара Загора

агробизнес
агробизнес / община Стара Загора
Стартира обучителният курс „Агробизнес лидери в действие“, който е част от проект по програмата Еразъм + на Европейската комисия.
 
Курсът ще се проведе от 17 юни до 23 юни в Стара Загора. В него ще участват тридесет и трима младежки работници, младежки лидери и хора активни в сферата на младежките дейности идващи от 10 държави -България, Полша, Испания, Северна Македония, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Уелс Великобритания и Хърватия.
 
Основни цели на обучението са развитието на предприемачество в селските и изолирани райони, споделяне на добри практики в сферата от страните на участниците, придобиване на знания и умения в стартирането на малък бизнес, подобряване работата на участващите организации с млади хора живеещи в изолирани райони и др.
 
Обучителният  курс  има за цел  и намаляване на рисковото поведение свързано с разпространение и употреба  на психоактивни вещества сред младите хора в селските изолирани райони.
 
Организатори и домакини на курса са Сдружение „Академия на успеха“ Стара Загора, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора.