зимно поддържане Стара Загора
зимно поддържане Стара Загора / община Стара Загора
Зимното поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в Стара Загора през зимния период ще се извършва от  ДЗЗД „Грийн партнърс“ – БКС, а за старозагорската пътна мрежа от IV-ти (четвърти) клас ще отговаря „Трейс – Пътно строителство“ АД. Предстои технически преглед на специализираната техника за зимна поддръжка на пътищата в града и извън него, ще бъдат извършвани и периодични контролни прегледи.
 
Денонощното дежурство на специализираните машини ще бъде от 1 декември заради спецификата на географското разположение на община Стара Загора, релефът и сравнително благоприятните климатични характеристики. Осигурено е надеждното функциониране на системата за проследяване – GPS, която позволява в реално време да се следи работата на всяка машина и да се вземат своевременни управленски решения за снижаване на негативните фактори на зимната обстановка.
 
Пешеходните зони в Стара Загора са разпределени за снегопочистване между Общинска администрация и ДЗЗД „Грийн партнърс“ - БКС. Улиците в малките населени места ще се почистват от наличната техника в съответното населено място. Ако в населеното място няма подходящи специализирани машини е предвидено машини на „Трейс – Пътно строителство“ АД да извършват отстраняване на снега до автобусните спирки.
 
От общинската администрация напомнят, че управителите на търговски дружества, включително и тези с общинско участие, при снеговалежи и заледявания, е необходимо да предприемат мерки за поддържане на проходимостта на вътрешните пътища в границите на територията на предприятието. При навявания и заледявания, собсвениците и ползвателите на търговски обекти, управители на търговски дружества, учебни заведения, сгради за обществено обслужване и управителите на етажни собствености, също трябва да предприемат мерки за отстраняване на снежната покривка в своя район. Община Стара Загора апелира гражданите да се движат по тротоарите с внимание за наличие на ледени висулки от жилищни и обществени сгради.
 
Задължително е  горимите предмети и отпадъци от печки да се изхвърлят в специални съдове, поставени в близост до тези за твърди битови отпадъци.
 
При констатиране наличието на заплахи, застрашаващи здравето и живота на хората, незабавно да се предава информация на национален телефон за спешни повиквания -112.
 
Информацията за обстановката  може да се подава до оперативния дежурен на Община Стара Загора и звено „Градска мобилност“ на следните телефони:  042/250-005; 042/614-613; 0885/901 212; 042/614-821; 0884/ 708 667, както и към Горещ телефон за сигнали 0800 157 37.
 
Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия ще проведе заседание на 28 ноември.