Министерството на спорта започва проучване на обществените нагласи
Министерството на спорта започва проучване на обществените нагласи / Община Казанлък

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване за интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта.

В писмо, подписано от министър Петър Стойчев, до общините, се казва, че идеята на спортното министерство е да съберат повече мнения на българските граждани за отношението им към спорта и физическото възпитание и желанието им да упражняват определен вид спорт.

Министър Стойчев уточнява, че това ще помогне в бъдещата работа, както за актуализиране на нормативната уредба, така и за планиране на програмите и политиките на държавната и местната власт, на организациите по отношение на спорта у нас.

В тази връзка Министерството на физическото възпитание и спорта е подготвило анкета с въпроси, която ще продължи три седмици. В допитването има включени 32 въпроса, които целят да проучат нагласите на гражданите по отношение на отделните видове спорт, тяхното развитие, спортните училища и други.