/ Тракийски университет-Стара Загора
От 10 до 12 май ще се проведе Международна научна конференция "Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018". Откриването на международната конференция е на 10 май, от 10:00 часа. в зала "Калиста", хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.

Съорганизатори на научния форум са Аграрен факултет в Тракийски университет-Стара Загора и Аграрен факултет в Университет Улудаг - Бурса, Турция. Участие в конференцията са заявили учени от България, Турция, Полша, Англия, Русия, Македония, Румъния, Нигерия.

Целта на ICASAB 2018 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.
 
Научни разработки ще бъдат представени в пет секции:

„Животновъдни науки“,
„Растениевъдни науки“,
„Екология, околна среда и качество на храните“,
„Аграрна техника и технологии“
и секция за студенти и докторанти


За информация: доц. Диан Георгиев, научен секретар на Аграрен факултет: 0886/60-98-16 и на сайта на конференцията: http://icasab.info/?lang=bg
Тракийски университет-Стара Загора