Тракийски университет
Тракийски университет / Тракийски университет-Стара Загора
На 25 април  от 10.00 до 13.00 часа в Тракийски университет, Студентски град, пред АУДИТОРИИ: 1, 2, 3 Ректорат ще се проведе Ден на кариерата - 2018.
 
В събитието ще вземат участие фирми и организации от регионален и национален мащаб, които ще предоставят актуална информация за свободните работни позиции и стажантски програми за студентите от университета.