парола компютър
парола компютър / iStock/Getty Images
В ЕVN България са постъпили сигнали от клиенти за получени фалшиви имейли от името на компанията. В тях се споменава името на EVN България, като е посочен и линк за превод на сума.
 
Компанията информира, че от нейно име не са изпращани подобни имейли и съветва клиентите си да не отварят линка, както и да изтрият съобщението.
 
EVN изпраща до своите клиенти, които са заявили в компанията безплатната услуга за известяване по електронна поща, следните имейли - информация за фактура, както и информация при просрочен срок  за плащане. Във всеки от тях е посочен и контакт с дружеството: телефон 0700 1 7777 и интернет страницата www.evn.bg .
 
Клиентите, използващи услугата за електронна фактура получават директна информация oт системата www.efaktura.bg на „Борика – Банксервиз“ АД.  
 
EVN България напомня, че всеки клиент може да използва интернет платформата за плащане „EVN Онлайн плюс“ на www.evn.bg , която дава безплатен достъп до месечното потребление от фактури на всеки клиент за 12 месеца назад.
 
Достъпът до информацията е напълно защитен и функционира безопасно.