Изнесена приемна на НССЗ в Мъглиж
Изнесена приемна на НССЗ в Мъглиж / DarikNews.bg, архив

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе изнесена приемна в Мъглиж. Приемната ще се осъществи в Общинската служба по земеделие от 10:00 до 11:00 часа утре.

По време на изнесените приемни, организирани от НССЗ, земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности".