Тракийски университет
Тракийски университет / Тракийски университет-Стара Загора
Проф. Наско Василев, зам.-ректор по административната и стопанска дейност на университета, проф. Мая Гълъбова, декан на Медицинския факултет и доц. Добри Ярков от Ветеринарномедицинския факултет са кандидатите за нов ректор на Тракийския университет в Стара Загора.

Изборът ще се проведе днес от 9:30 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет от Общото събрание на висшето училище.

Отчет за дейността на Академичното ръководство и на Контролния съвет при Тракийския  университет за изминалия 4-годишен мандат, избор на ректор и на Академичен съвет, като и на председател и на зам.-председател на Общото събрание на висшето учебно заведение, са част от точките, включени в дневния ред.