ЕВН в готовност да реагират при аварии с тока в СИК
ЕВН в готовност да реагират при аварии с тока в СИК / Дарик архив
До края на месец март дружествата от групата на EVN България ще внесат в КЕВР заявленията си за утвърждаване на нови цени от 1 юли 2019 година.
 
Ценовото заявление на “Електроразпределение Юг“ ще бъде изготвено на база одобрените необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

разликата между прогнозните количества пренесена енергия и реално достигнатите;
разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Борсата, и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“;
разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции;
инфлационен индекс;
разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

 
Ценовото заявление на “EVN България Електроснабдяване“ ще отразява необходимите приходи за обезпечаване на  лицензионните задължения на компанията и изпълнението на дейности, възложени със закон. Това включва настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.