Европейска нощ на учените в Габрово
Европейска нощ на учените в Габрово / nauka.bg/night
ДИПКУ-Стара Загора се включва с интересни инициативи в Европейската нощ на учените. Програма:

Европейска нощ на учените
ДИПКУ-Стара Загора


27.09.2019

15:00-17:00 Отворени лаборатории в Тракийски университет:
наблюдения от ученици на иновативни изследвания в лаборатории на Тракийски университет - Медицински факултет.
 
16:00-17:00 От книжкатакъм мишката – дигиталния свят на книгата. Посещения на ученици в регионална библиотека за запознаване със съвременните възможностите за дигитализация на библиотечния фонд и библиотечните информационни дейности.

18:00 Откриване на НОЩ НА УЧЕНИТЕ.
 
18:00-20:00Тракийски университет: Така работят Учените (ТрУ):
презентации и дебати по различни научни теми; запознайте се с книги и онлайн материали, свързани с нашите научни изследвания и проекти. (РБ- Регионална библиотека Захарий Княжески, Стара Загора)
 
18:15 НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИ:
Конкурс за детски рисунки  на тема: «Днес е 27.09.2119 и аз работя като…..»ученици от 1-4 клас
Конкурс за написване есе на тема: „Професии на бъдещето и бъдещето на професиите” ученици от 5 до 12 клас и за студенти.
Конкурс за мултимедийни продукти на тема: “Най-значимото изобретение/технология, без което/която не мога "– 8 -12 клас.
Конкурс за бизнес-план«Моят бизнес-план на бъдещето» студенти.

18:15-19:30 Дебат и дискусия– Е-стига или Е-хайде: ”Е-обучение, е-учебници, е-дневници” Организиран дебат между две групи ученици за обсъждане на предимствата и недостатъците на дистанционното обучение за различните възрастови групи, въвеждането на електронни платформи за управление на учебния процес и др. След дебата, въпросите ще обсъдят и участниците в публиката и ще могат да гласуват онлайн през гугъл форма за да определят преобладаващото мнение по темата- за или против. (РБ)

18:30-20:00 Ателие  на тема: „Имам (нямам) идея какво се прави с тази стара техника”-ученици и студенти да изработват сувенири и оригинални изделия от елементи на стари излезнали от употреба технически устройства.

19:00-19:45 Фантастичните книги сблъсък на минало и бъдеще- представяне на различни автори, писали за бъдещето, в което вече живем и запознаване с настоящите идеи за бъдещето, присъстващи в актуалния фантастичен жанр.

19:30 - 20:30 Интерактивна сесия / панел “ Науката в полза на обществото и прогреса: от глобалните открития към местни приложения и дейности”: учени и гост лектори при Тракийски университет представят последните си научни изследвания и постижения в различните области на обществения живот – медицина и здраве, ветеринарна медицина и аграрни науки, техника и технологии, педагогика и икономика.  Със специалното участие на преподаватели от Университет Мигел Хермандез, Елче, Испания(зала РБ)

1. "Интернет на нещата" - проф. Оскар Мартинес Бонастре
2. "Обърната класна стая" - проф. Алехандро Биа
 
20:00-21:00  Платформа за изследователите в полза на обществото-представители от високотехнологичния свят и от бизнеса споделят достижения на иновативни технологии в различни сфери на живота и обществото.
 
18:00-21:00    Холистиченцентър„On-line(не)зависимост” представяне на здравословни практики спомагащи за борба със стреса от забързаното ежедневие, участие на студенти по медицина - измерване на кръвно налягане, частични масажи, съвети за здравословен начин на живот.

20:30-22:00 High-tech парти с учени:
Наука, технология, музика и танци – парти с учени.