„Алтернатива 55” с кауза за развитие на деца аутисти чрез труд

/ ThinkStock/Getty Images
Гражданско сдружение „Алтернатива 55” се включва в националната кампания “България дарява” с цел социализация и развитие на деца аутисти чрез труд. Идеята на инициативата е ранното насочване към избор на подходяща професия на деца до 14 години, страдащи от аутизъм.
 
“В държавата ни хората с увреждания разчитат единствено на социалната помощ. Ние се стремим да подпомогнем ранното професионално насочване и обучение на децата със специални нужди, за да могат в зрялата си възраст да роботят както обикновените хора”, обясни Анастасия Василева, председател на управителния съвет на Сдружение „Алтернатива 55”.

Децата със синдром на Asperger са известни с това, че имат особеност на мисленето и са търсени в ай ти сектора. Като добър пример Василева посочи, че през изминалата година три деца от Центъра за работа с деца със специални нужди „Алтернатива”, успешно са насочени към компютърните технологии с помощта на местна ай-ти компания.

Тази година децата с по-леката форма на аутизъм ще продължат да се развиват в тази насока, допълни още Анастасия Василева.В Центъра специалистите работят с около 35 деца.

За тези, които нямат толкова добри възможности за развитие в ай ти професията, „Алтернатива 55” предлага придобиване на умения от ежедневието, които могат да бъдат превърнати в тяхна професия-готвене, шиене, фотография и др.Обучителните програми ще се извършат в специално оборудван кабинет с помощта на експерти в различните области, в присъствието на специалисти.
 
Кампанията “България дарява” е първата по рода си общонационална инициатива, която цели да насърчи дарителството като даде шанс на граждански организации от цялата страна да участват със своя кауза.

В кампанията са включени 115 каузи в различни направления като образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие,социална подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда
 
От 22 до 31 март всеки може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен.