/ ThinkStock/Getty Images
252 души се изследваха за хепатит С, двама са с положителни проби.

Приключиха дейностите по изпълнението на международния проект SPHERE-C,
който се осъществи от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), Института „Роберт Кох“, който е обществен институт по здравеопазване в Германия, и с партньорството на Регионалната здравна инспекция-Стара Загора.

Над 200 се изследваха за хепатит С, двама са с положителни проби

Проучването има за цел да предостави информация относно броя на хората, инфектирани с вируса на хепатит С в Стара Загора. Между 5 септември и 16 ноември взеха участие 422 души от 1000 очаквани.

На 252 от тях е извършено изследване на кръв. Двама от тях са положителни на хепатит С. Те са насочени за допълнителни изследвания и лечение. 170 са отказали да участват в проекта чрез обаждане по телефона.

Изследват за остеопороза

Във връзка със стартирането на проекта са извършвани изследвания и на други желаещи както в мобилния кабинет, така и в стационарния кабинет на РЗИ. След стартирането на проекта се констатира повишено желание за изследване за хепатит С сред хора, които не бяха включени в извадката.

През 2019 г. ще започне нова национална програма за профилактика и контрол на вирусните хепатити, която ще регламентира профилактиката и лечението им.