/ iStock/Getty Images
В момента се строят 17 сгради на детски градини
Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на ремонтните дейности на 177 ДГ „Лютиче“ и изграждането на втори корпус за 4 групи с физкултурен салон към детското заведение.

Кметът Фандъкова провери реконструирана детска градина в район "Изгрев"

Столичният кмет посети обекта заедно с кмета на района Ева Митова и обсъди с изпълнителите и директора на детската градина Калина Кръстева сроковете и етапите на строителство, съобщиха от Столична община.

Столична община

В момента се изгражда топлата връзка между двете сгради и започват изкопните работи за втория корпус. Съществуващата сграда се санира, ремонтира се покривът и  се поставя топлоизолация, подменят се електрическите инсталации, както и водопровода и канализацията.

По време на строителните дейности ще бъде изграден и асансьор за осигуряване на достъпна среда. Очаква се цялостната реконструкция на съществуващата сграда  заедно с изграждането на новия корпус да приключат до края на 2022 година.

Над 9 900 деца са приети на първо класиране в детски градини и ясли в София

По време на проверката на обекта кметът Фандъкова поиска строителят да ускори работата, за да  може сградите да бъдат изградени по-рано. Кметът на район „Подуяне“ Ева Митова е готова с проект за разкриване на яслени групи в партерните етажи на блокове 5 и  17 в „Левски“ В. 

В момента се изграждат 17 сгради на детски градини и предстои през юни да бъде въведена в експлоатация 30 ДГ в район „Изгрев“.