/ iStock/Getty Images
Столичната община създава публична база данни, съдържаща историческа информация за сградите паметници в столицата, която ще се попълва и поддържа от експерти на Регионалния исторически музей - София, съобщават от общината.

Територията на София е наситена с недвижими културни ценности - архитектурни и археологически. Поради актуалността на проблемите с опазването на културното наследство и засиления обществен интерес, Столичната община предприема действия по описание и обследване на състоянието на сгради със статут на културни ценности на територията на София, се посочва в съобщението.

Част от тези действия е и създаването на публична база данни, съдържаща историческа информация за сградите паметници, която ще се попълва и поддържа от експерти на Регионалния исторически музей в столицата.

Във връзка с това ще бъде събрана и актуализирана значителна и по обем информация, която да залегне в основата на бъдещ информационен портал с публичен достъп, който ще е достъпен от официалния музеен сайт.

Предвидено е той да съдържа само най-обща информация за недвижимите културни ценности на територията на Столичната община - разположение, архивна и актуална снимка, исторически сведения, с което да не дублира регистъра на недвижимите културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство, отбелязват от общината.

По този начин ще бъде удовлетворен както засиленият интерес на гражданите по темата, така и ще бъдат подкрепени усилията на Министерството на културата и Столичната община в посока опазването на недвижимото културното наследство, посочват от общината.
БТА