/ Живей чисто, мисли за София!
„Живей чисто, мисли за София“ е мотото на кампанията за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, която стартираха Столична община и Nova.bg. В поредица от статии читателите ще могат да разберат какъв е пътят на различните видове отпадъци, как те се преработват и каква е ползата от рециклирането им.

В днешно време рециклирането е необходимост. Отпадъците от домакинствата стават все повече, замърсяването се превръща в сериозен проблем както за околната среда, така и за хората. Междувременно природните ресурси в световен мащаб намаляват. Рециклирането спомага за повторната употреба на материали, за превръщането на отпадъци в енергия, компост или суровини за нови стоки. Столична община  гледа изключително сериозно на ангажимента по събиране, транспортиране и рециклиране на софийския боклук, изграждайки структура и добра организация, която ще се подобрява и занапред.

Освен за събирането и рециклирането на отпадъците от пластмасови, метални, хартиени и стъклени опаковки, кампанията информира за преработката на общия битов отпадък, зелените и биоотпадъците, опасните отпадъци и тези от строителството и ремонтите, които правим вкъщи.

Инициативата „Живей чисто, мисли за София“ запознава с работата на инсталациите за преработка и рециклиране на различните видове отпадъци в София и разказва за добрите примери, наречени „Зелени острови“, в които гражданите и Общината работят заедно за създаването на по-чиста и здравословна среда на живот.  

Добрата осведоменост за процеса е водещ фактор за ефективното рециклиране. Ще ви разкажем за правилните начини за изхвърляне на различните видове отпадъци. За по-добра информираност и по-голяма ангажираност към чистотата на столицата.