Всеки пети в Сливенско е без работа
Всеки пети в Сливенско е без работа / Sofia Photo Agency, архив

Близо 20% е била безработицата в област Сливен през месец март, показва статистиката на Агенцията по заетостта. 19,6% е нивото на официалната безработица, което поставя областта на шесто място в страната в негативната класация.

Сравнението с показателя в национален мащаб показва по-високо ниво със 7,7 процентни пункта. В регионален мащаб равнището на безработицата е било най-високо в община Котел - 34,79%, а най-ниско в Нова Загора - 16,5 на сто. В община Сливен регистрираната безработица е 17,7%.

През третия месец на годината в Сливенска област са заявени общо 734 работни места, от които 506 на първичния пазар (в реалния сектор) и 228 по програми за обучение и заетост. Постъпилите на работа през месеца са 506.