Високата безработица води до повече социално подпомагани
Високата безработица води до повече социално подпомагани / АСП

Поддържаният висок процент на безработицата в област Сливен е основна причина за увеличението на хората на социални помощи, отчитат от Регионалната дирекция за социално подпомагане. През месец май в областта са отпуснати общо 3 936 месечни социални помощи за сумата от 396 931 лв.  През същия месец на 2013 година броят на подпомаганите е бил 3 437 за 364 803 лв. Увеличението е с 13,53%. В най-голямата община от областта – Сливен, са отпуснати 2 782 месечни социални помощи. В процентно изражение най-чувствително е увеличението на месечните помощи в Община Котел – 27,89%.

През същия период в област Сливен са отпуснати 12 еднократни помощи, които се изплащат при инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности.

Отпусната е една еднократна помощ за покриване на разходи за дневни и квартирни пари на дете и придружителя му, получило разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването.

 

Отпусната е също една целева помощ за плащане наем на общинско жилище и са издадени 31 удостоверения на лица с трайни увреждания за безплатно пътуване по железопътния транспорт в страната.