доломит
доломит / iStock/Getty Images
Софийското дружество „Пътно поддържане-Сливен” ЕООД е новият концесионер на находище „Дядово-Биндер”, от което се добиват строителни материали - доломити. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Дядово-Биндер” се намира на територията на община Нова Загора, област Сливен. Концесията за него е предоставена на „Биндер” АД, гр. Сливен, за срок от 35 години. Концесионният договор е в сила от 17 януари 1997 г. - датата на прехвърляне на акциите на „Биндер” АД, продадени на първата тръжна сесия по реда на масовата приватизация.
С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Пътно поддържане-Сливен” ЕООД. Условията по концесионния договор остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение Министерският съвет отмени Решение № 455 от 2 юли 2018 г., с което бе дадено разрешение правата и задълженията по предоставена концесия за добив на строителни материали - доломити, от находище „Дядово-Биндер" да бъдат прехвърлени на „Тера груп" АД, гр. София. Причината за това е липсата на интерес на концесионера да реализира това намерение.