Почистват реката в Ямбол
Почистват реката в Ямбол / община Ямбол

Поредна кампания за прочистване на част от коритото на река Тунджа в района на Ямбол започна от днес.

Предвижда се премахване на саморасла растителност - храсти и дървета по дигите и коритото на реката. Дейностите ще обхванат участъка по ръкава от к-с „Златен рог" при ул. „Дружба" до изхода на града при Обходен път Юг. Разчистването на реката ще започне в района около моста за кв. „Каргон" (към ул. „Индже войвода").

Мерките целят осигуряване нормална проводимост на реката и са част от усилията за поддържане на коритото на Тунджа в добро състояние и като превенция срещу евентуални наводнения.

Подобни дейности община Ямбол предприема периодично с оглед безопасността на гражданите и предотвратяване риска от бедствени ситуации.