/ ThinkStock/Getty Images
80 хил. лева ще бъде отделени от резерва на бюджета на община Сливен за плувния басейн в ОУ „Елисавета Багряна“.

Средствата са за продължаване на ремонта и модернизацията на плувното съоръжение.

Предвидено е да се подменят изолацията и плочките в самото корито на басейна, ще бъдат подменени и допълнителните технически системи.

Според кмета Стефан Радев, до края на годината вероятно ще бъде предложена още една актуализация на общинския бюджет.

Той изчисли, че общата сума за тези дейности възлиза на около 200 хил. лв. Изменението на бюджета касае и постъпили искания от кметове на населени места за ремонт на уличната мрежа и изграждане на системи за видеонаблюдение в няколко села. Сред тях са Крушаре, Скобелево, Тополчане, Трапоклово и др.

Средства от общинския бюджет ще бъдат насочени и в облагородяване на междублокови пространства в различни части на града.
 
община Сливен