Областният управител даде Стария затвор на община Сливен
Областният управител даде Стария затвор на община Сливен / ОА - Сливен

Заповед, с която предоставя безвъзмездно за управление на община Сливен сградата на Стария затвор подписа областният управител Корнелий Желязков. Предоставят се южното крило и фоайето от първи етаж, целите втори, трети етажи и сутерен в южната половина на триетажната масивна сграда. Това става в отговор отправено от община Сливен искане сградата да се предостави за нуждите на Регионален исторически музей – Сливен за експозиционни площи, фондохранилища и реставрационни ателиета.

Имотът е частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен. Данъчната оценка на актуваната част от сградата е 901 419 лв. Това е бившата Сукнена фабрика, построена от Добри Желязков – Фабрикаджията, която в началото на XX век е преустроена в затвор. Има статут на исторически паметник на културата от национално значение.

 

Община Сливен ще владее, ползва и поддържа имота-държавна собственост от името на държавата за своя сметка и на своя отговорност. Предстои сключването на договор, който урежда правата и задълженията на двете страни. След подписването му, имотът ще бъде предаден на община Сливен чрез приемо-предавателен протокол.