/ Областна администрация-Сливен
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски свика работна среща с ръководителите на държавните структури, общините и неправителствените организации във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Осигуряват се 5,6 млн. лв. за дейностите по програмата за осигуряване на съвременна образователна среда

Целта бе да се направи анализ на досегашната работа и да се съобщят предстоящите задачи. Механизмът бе създаден с решение на правителството от 5 юли 2017 г. Администрирането бе извършвано основно от РУО и образователните структури.
 

Областният управител свика работна среща за обхвата на децата в образованиет
Областна администрация-Сливен


С ПМС №100 от 8 юни т.г. механизмът стана постоянен. „Връщането в училище на необхванатите и отпадналите деца е отговорност на всички институции”, подчерта областният управител.

Общински фонд „Култура” продължава да набира предложения за втората си сесия за 2018 г.

През м.г. бяха създадени 63 екипа за обхват, в които бяха ангажирани 543 просветни, общински, социални служители и служители на реда, представители на НПО, образователни и здравни медиатори, съобщи Илонка Толева, ст.експерт в РУО. На адрес са били посетени 6 338 деца на възраст между 5 и 16 години, които не са записани или са отпаднали от училище.
 

Областният управител свика работна среща за обхвата на децата в образованиет
Областна администрация-Сливен


„Това са деца и ученици, които до този момент никога не са били издирвани”, уточни Толева. 1 795 от тях са били в чужбина, 548 не са били открити на адрес и за тях е нямало информация. 2 336 не са посещавали училище. В резултат на кампанията 2 106 подрастващи са били върнати в образованието.

52 пълни шестици и над 350 непълни шестици на матурите за сливенските гимназисти

„Най-много деца отпадат заради пребиваване в чужбина и заради ранните бракове”, каза началникът на РУО д-р Бисерка Михалева. В навечерието на новата учебна година са сформирани отново 63 екипа за обхват, служителите в тях са 595 души.

Основен акцент в дискусията бе създаването на по-добра координация между ангажираните в механизма институции. Срещите при областния управител ще продължат.