/ Thinkstock/Getty Images
Най-голям недостиг традиционно има по предметите физика, математика, информатика и химия
Около 4000 учители се търсят сега в училищата в страната, като всички свободни работни места се обявяват в сайтовете на Регионалните управления по образованието и в Агенцията по заетостта. Общо учителите в страната са над 90 000 и очакваме тези места да бъдат заети, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
 
Той отбеляза, че най-голям недостиг на учители традиционно има по предметите физика, математика, химия, информатика, по чужди езици, търсят се и ресурсни учители.
 
Всяка година преди началото на учебната година има търсене и недостиг на учители, като в последните години средно годишно над 5000 учители се пенсионират, каза министър Вълчев. По думите му през тази година между 4500 и 5000 учители се очаква да се пенсионират, но още не се знае колко от тях ще останат на работа или придобивайки право на пенсия ще подновят правоотношенията си в училищата.
 

БГНЕС


Още през миналата година започнахме да разработваме информационна система, която да картографира търсенето и предлагането на педагогически специалисти и на педагогическа работа в страната, съобщи министър Вълчев.
 
В информационната система, която трябва да бъде готова до края на годината, ще се регистрират завършващите с педагогическа правоспособност във висшите училища, както и специалистите, които са с такава правоспособност на пазара на труда или желаят да се включат в педагогическа професия. Те ще заявяват в кои общини и по кои учебни предмети могат и искат да преподават. В системата ще има информация и за всички педагогически специалисти, които навлизат в пенсионна възраст и така ще може да се прогнозира търсенето на учители, обясни министър Вълчев.
 
Информационната система на МОН ще има нова функционалност

По думите му в тази информационна система всеки, който завършва, ще може да види в кои общини и в кои училища се очаква недостиг на педагогически специалисти, както и чрез данните МОН ще може да прави сериозни анализи за недостига на учители.
 
Общият стимул повече млади хора да се запишат в системата е свързан с увеличението на учителските заплати и с повишаването на престижа на учителската професия, обясни министър Вълчев.
 

Thinkstock/Getty Images


Той коментира, че има първи сигнали, че увеличението на възнагражденията ще мотивира повече млади хора да се включат в педагогическо образование, както и че повече от завършващите педагогически специалисти ще започнат да преподават в училищата.
 
Има и допълнителни стимули за учителите, които ще преподават в малките и отдалечените населени места, тъй като в бъдеще по-трудно младите хора ще бъдат мотивирани да преподават там, както и в училищата с концентрация на деца от уязвимите групи, информира Красимир Вълчев.
 
Той каза, че ще има промени в наредбата за приобщаващото образование и чрез финансиране по проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" учениците, които изостават, задължително ще учат допълнително. За тези деца не се предвижда повтарянето на клас, а допълнителни занимания.