Над 33% безработица в Котел
Над 33% безработица в Котел / netinfo

Безработицата в община Сливен през месец август е била е 16,47%, което означава, че 8696 души са се регистрирали като безработни. В Котел без работа са 2090 души, което е 33,02 на сто от работоспособното население.

Преобладаваща част от клиентите на Бюрото по труда са жени, повече от половината имат нисък или липсващ образователен ценз, а над 1/4 са младежи под 29-годишна възраст. Близо половината от регистрираните поддържат регистрация над 12 месеца, а повече от 2/3 от клиентите са се регистрирали в Бюрото по труда повече от веднъж.